Projekt 2

Wdrożenie systemu B2B usprawniającego proces komunikacji oraz przepływu dokumentów pomiędzy biurem rachunkowym CASH a jego Klientami.

 

Celem niniejszego projektu jest opracowanie systemu, który rozwinie funkcjonalność wcześniejszego, umożliwiając automatyzację obsługi Klientów nieposiadających systemów informatycznych, ale przede wszystkim zaoferuje Klientom szereg funkcjonalności służących do komunikacji z Biurem, stały wgląd do statusu świadczonych usług przez panel Klienta oraz możliwość generowania raportów składających sie na szeroko pojęte business intelligence (np. nt. rzetelnych Klientów, rentowności przedsiębiorstwa itp.).

 

Dofinansowanie: 129.500,00 PLN

 

Zasięg Projektu: międzynarodowy

 

Rynek docelowy: Europa

 

Aktualnie brak zapytań ofertowych