Instrukcja wypełnienia PIT-2 za rok 2023

Zacznij od wpisania w lewym górnym rogu swojego PESELu lub NIPu.

Część A

Podaj imię, nazwisko oraz datę urodzenia.

Część B

Wpisz pełną nazwę płatnika, czyli swojego pracodawcy, zleceniodawcy lub innego podmiotu, który opłaca podatek za osobę zatrudnioną.

Część C

Wypełnij jeżeli jesteś osobą zatrudnioną m.in. w ramach:
• umowy o pracę na etacie,
• umowy zlecenia lub o dzieło,

która chce korzystać z kwoty wolnej od podatku. Jednocześnie określ, jaką część ulgi ma stosować jej pracodawca w rozliczeniach miesięcznych. Kwota zmniejszająca podatek za cały rok wynosi 3600zł na osobę (czyli 300 zł/m-c) i ostatecznie rozliczana jest w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

☐ 1/12 zaznacza osoba, która:
• jest zatrudniona w ramach tylko jednej umowy, lub
• ma jednocześnie kilka umów, ale chce tylko u jednego pracodawcy odliczać kwotę zmniejszającą podatek 300zł miesięcznie (PIT-2 składa u jednego pracodawcy)

☐ 1/24 zaznacza osoba, która jest zatrudniona w ramach przynajmniej dwóch umów i chce odliczać kwotę zmniejszającą podatek u dwóch pracodawców jednocześnie po 150zł miesięcznie (PIT-2 składa u dwóch pracodawców jednocześnie)

☐ 1/36 zaznacza osoba, która jest zatrudniona w ramach przynajmniej trzech umów i chce odliczać kwotę zmniejszającą podatek u trzech pracodawców jednocześnie po 100zł miesięcznie (PIT-2 składa u trzech pracodawców jednocześnie)

Łączne odliczenie kwoty zmniejszającej podatek nie może przekroczyć 300zł miesięcznie.

Część D

Wypełnij jeżeli jesteś osobą, która ma przyznane prawo do renty lub emerytury. Kwota zmniejszająca podatek 3600zł „z urzędu” uwzględniana jest przez organ rentowy.

☐ rezygnację w polu nr 9 zaznacza osoba, która chce, żeby organ rentowy nadal w całości odliczał kwotę zmniejszającą podatek 300zł miesięcznie

☐ 1/24 zaznacza osoba, która oprócz pobierania renty lub emerytury ma przynajmniej jedną umowę o pracę lub umowę zlecenie i chce odliczać kwotę zmniejszającą podatek w połowie przez organ rentowy i w połowie u jednego pracodawcy (po 150zł)

☐ 1/36 zaznacza osoba, która oprócz pobierania renty lub emerytury ma przynajmniej dwie umowy o pracę lub umowy zlecenie i chce odliczać kwotę zmniejszającą podatek częściowo przez organ rentowy i częściowo u dwóch pracodawców (po 100zł)

Część E

Wypełnij jeżeli jesteś osobą, która spełnia warunek do korzystania z rozliczania się jako samotny rodzic lub chce rozliczać się wspólnie z małżonkiem. W pierwszej części należy wybrać, ☐ czy chodzi o rozliczenie z małżonkiem, ☐ czy jako samotny rodzic, a następnie należy określić przewidywany dochód w danym roku:

• przewidywane dochody nie przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości określonej w I progu skali podatkowej (od 1 lipca 2022 roku – 12%) i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek;

• przewidywane dochody przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości określonej w I progu skali podatkowej (od 1 lipca 2022 roku – 12%) i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek.

Opcję, z której nie będzie korzystał podatnik, należy skreślić.

Część F

Wypełnij jeżeli jesteś osobą, która chce stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów. Z możliwości tej mogą skorzystać wyłącznie pracownicy, którzy zamieszkują poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Pracownik może także zrezygnować z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Część G

Wypełnij jeżeli jesteś osobą, która chce skorzystać z niżej wymienionych ulg:

ulga na powrót (art. 21 ust. 1 pkt 152) dotyczy osób które wracają do Polski – zaznaczając tę opcję, należy podać lata, w których ulga może być stosowana (ulga ograniczona jest do 4 lat);

ulga dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 1 pkt 153);

ulga dla pracujących seniorów (art. 21 ust. 1 pkt 154).

Przed zaznaczeniem którejkolwiek opcji należy dokładnie zapoznać się z warunkami stosowania tych ulg.

Część H

Wypełnij jeżeli jesteś osobą do 26 roku życia, która chcą zrezygnować ☐ z ulgi dla młodych oraz ☐ pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.
Jeśli płatnikiem podatku jest zakład pracy, pracownik może zaznaczyć obie opcje.

Część I

Wypełnij jeżeli jesteś osobą wykonującą pracę twórczą z przeniesieniem praw własności i chcesz wnioskować o niestosowanie 50% kosztów uzyskania dochodów.

Część J

Wypełnij jeżeli jesteś osobą, która przewiduje, że w danym roku podatkowym suma Twoich dochodów nie przekroczy 30 000 zł

☐ „Tak” zaznacza osoba, która wnioskuje o niepobieranie miesięcznych zaliczek na podatek. Kwota wolna od podatku będzie rozliczona w rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Część K

Pozostaje już tylko wpisać datę wypełnienia i podpisać deklarację.

PIT-2 należy składać u swojego pracodawcy.

Deklaracja PIT-2(9)

Poniżej deklaracja PIT-2 do pobrania:

Wybór formy opodatkowania: uproszczona, osoba fizyczna

Wzór dokumentu do pobrania

Subskrypcja

Chcesz być informowany o nowościach i zmianach w dokumentacji i przepisach? Dopisz się do naszego newslettera.