Ulgi i odliczenia 2023/2024

Rodzaj ulgiDokumentyKwota odliczeniaKto może skorzystać?
Ulga internetowaRachunki za internet760 zł (można odliczyć tylko 2 lata po sobie, raz w życiu)PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga rehabilitacyjnaDowód poniesienia wydatku, orzeczenie o niepełnosprawności / zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania lekówKwota wydatków, w zależności od kategorii: Limitowane – 2280 zł,
Nielimitowane – pełna wartość poniesionych kosztów,
Kwota leków – nadwyżka ponad 100 zł
PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga prorodzinnaOdpis aktu urodzenia, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, potwierdzenie bycia opiekunemRoczna wartość ulgi zależna od ilości dzieci:
jedno dziecko: 1112,04 zł
dwójka dzieci: 2224,08 zł
trójka dzieci: 4224,12 zł
czwórka dzieci: 6924,12 zł
PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga dla krwiodawcówPotwierdzenie stacji krwiodawstwaMężczyzna do 2,7l krwi / rok
Kobieta do 1,8l krwi / rok,
do 25l osocza rocznie;
130zł / litr krwi,
170zł / litr osocza,
PIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga na nowe technologieDokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, opinia jednostki naukowej o nowej technologii50% wydatków poniesionych na nowe technologie (odliczana kwota nie może być wyższa niż ubiegłoroczny dochód z działalności gospodarczej)PIT 36
PIT-36L
Ulga odsetkowaDowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetekWysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 374 290 zł.PIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny kościelnePotwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie6% dochodu podatnikaPIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele pożytku publicznegoPotwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie6% dochodu podatnikaPIT-28
PIT-36
PIT-37
Darowizny na cele edukacyjne dla szkółPotwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie6% dochodu podatnikaPIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Zwrot niezależnie pobranych świadczeńDowód zwrotu świadczeńKwota zwrotu łącznie z podatkiemPIT-28
PIT-36
PIT-37
Odliczenie składek społecznychRMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składekW wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r.PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Odliczenie składek zdrowotnychRMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składekPodatek liniowy: 10 200 zł z zapłaconych lub pobranych składek w 2023r.
Ryczałt: 50% zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r.
Karta podatkowa:
19% % zapłaconych lub pobranych składek w 2023r.
PIT-16A
PIT-28
PIT-36L
Wpłaty na IKZEPotwierdzenie pobranych lub zapłaconych składekMax. 8322 zł, chyba że osoba prowadzi działalność gospodarczą – 12 483 złPIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga termomodernizacyjnaFaktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych)53 000 złPIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Darowizna  komputerów przenośnych (tabletów i laptopów) na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatoweWymagana jest umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana)
W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego – wymagana jest pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, który ją ostatecznie otrzymał.
Możliwe odliczenie do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika)PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga dla młodychZwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26.Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga dla pracujących seniorówZaświadczenie o rezygnacji ze świadczeń emerytalnychUldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnychOświadczenie o spełnieniu warunków ulgi w zakresie wieku i ilości dzieciUldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga na powrótCertyfikat rezydencji podatkowej lub inna dokumentacja poświadczająca miejsce zamieszkania za granicąUldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.PIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga na terminalFaktury w związku z poniesieniem wydatku na nabycie terminala oraz koszty poniesione w związku z obsługą transakcji z wykorzystaniem urządzenia1000 zł/2500 zł w danym roku podatkowymPIT-28
PIT-36
PIT-36L
Ulga CSR – wsparcie sportu, kultury, szkolnictwa wyższegoDokumentacja poświadczająca poniesienie wydatków w związku z nabyciem terminala bądź obsługą transakcji z jego wykorzystaniemOdliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu PIT-36
PIT-36L
Składki członkowskie na związki zawodoweDowód wpłaty składkiOdliczenie od dochodu kwoty składek w wartości nie większej niż 500 złPIT-28
PIT-36
PIT-37
Ulga na prototypDokumentacja podatkowa świadcząca o poniesieniu kosztuOdliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu z działalności gospodarczejPIT-36
PIT-36L
Ulga na zabytkiDowód poniesienia wydatku na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczenie o wysokości wpłat wydane przez wspólnotę mieszkaniową/spółdzielnię mieszkaniowąPreferencja podatkowa odpowiada iloczynowi 500 zł i liczbie m2 nieruchomości o wartości <500 000 zł. Można odliczyć 50% wydatków na konserwację, restaurację i roboty budowlanePIT-28
PIT-36
PIT-36L
PIT-37
Ulga na spółkę alternatywnąUdowodnienie posiadania udziałów/akcji w spółce, której dotyczyła odliczana inwestycjaOdliczenie od dochodu 50% wydatków (nie więcej jednak niż 250 000 zł) na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w alternatywnej spółce inwestycyjnejPIT-36
PIT-36L
PIT-37

Wybór formy opodatkowania: uproszczona, osoba fizyczna

Wzór dokumentu do pobrania

Subskrypcja

Chcesz być informowany o nowościach i zmianach w dokumentacji i przepisach? Dopisz się do naszego newslettera.