Oferta

Nasza oferta obejmuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • prowadzenie podatkowej księg przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji związku z rozliczeniami w ramach karty podatkowej,
  • sporządzanie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
  • sporządzanie list płac, prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • sporządzanie innych deklaracji rozliczeniowych do różnych instytucji (np. GUS, NBP),
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • bezpłatną pomoc w zakładaniu działalności gospodarcze,
  • inne usługi wg potrzeb i życzeń Klienta

Usługi rachunkowe
BiuroCash, Zapraszamy!